اجرای پروژه تهیه ونصب دیوارپیش ساخته بتنی مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس ابوریحان
دسامبر 17, 2019
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ1397/03/29
دسامبر 17, 2019

خلاصه تصمیمات هیات مدیره مورخ97/04/05شرکت

خلاصه تصمیمات هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران

  باستنادصورتجلسه مورخ 1397/04/05 هیات مدیره شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

 آقای دکتراحمدخیری به سمت رئیس هیات مدیره

آقای دکتر قبادآذری تاکامی به سمت نایب رئیس هیات مدیره 

آقای دکتر محسن محسنی ساروی به سمت منشی هیات مدیره

آقای دکترمحمدحسن پروندبه سمت عضوهیات مدیره

 آقای مهندس محمدسخاوت به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل به مدت سه سال انتخاب گردیدند

 کلیه قراردادها  اسنادتعهدآورواوراق بهادارشرکت بادوامضاء آقای مهندس محمدسخاوت مدیرعامل به عنوان دارنده امضاء ثابت وآقای دکتراحمدخیری   رئیس هیات مدیره ودرغیاب ایشان آقای دکترقبادآذری تاکامی نایب رئیس هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشند

   همچنین اوراق ومکاتبات عادی شرکت باامضای مهندس محمدسخاوت مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهندبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *