معرفی شرکت تعاونی چند منظوره عام هیأت علمی دانشگاه تهران

( تغییر نام به شرکت تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاۀ تهران بر اساس نامگذاری جدید وزارت تعاون ،کار و رفاۀ اجتماعی)
دارای کد اقتصادی شمارۀ 411133373497
تاسیس 1374 هجری شمسی برابر با1997 میلادی

شرکت تعاونی چند منظوره عام هیأت علمی دانشگاه تهران در تاریخ 1374/6/29 با تعداد 74 نفر عضو از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تحت شماره 116211 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تأسیس گردید. تعداد اعضاء در حال حاضر : 590 نفر

سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ :1400/06/02
سی وچهارمیلیاردودویست ودومیلیون وهفتصدهزار ریال ۳۴/۲۰۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

اهداف شرکت :
1- ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاون عمومي .
2- تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي .
3- فعاليت در زمينه هاي پژوهشي ، خدمات مهندسي ، آموزشي ، توليدي، اقتصادي ، خدماتي ، بازرگانی و اجرای پروژه های ساختمانی آموزشی، پژوهشی ومسکونی.
4-انعقاد قراردادهای خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاهها و دستگاههای مختلف در زمینه های گوناگون از جمله امور اداری، تاسیسات، تکنیسین، کارشناس وسایر نیروهای انسانی همچنین نگهداری فضای سبز .