ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

.

خطا
  • There was a problem loading image izvNGo9FoNBqNxgaiLXSNRqPRaDQaG43Z7P8BdRq25ernKmMAAAAASUVORK5CYII=.
  • There was a problem loading image zXPtLrnxgCAAAAABJRU5ErkJgggA=.
  • There was a problem loading image ZAA==.
دعوت ازاعضاءشرکت جهت حضوردرمجمع عمومی عادی (مشاهده خبر)
دوشنبه, 29 خرداد 1396
بسمه تعالي         شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم                       بدین وسیله از اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که ساعت 14/30 چهارشنبه مورخ 1396/04/14در تالار کمال دانشکده ادبیات دانشگاه...
سودعملکردسال1394 شرکت(مشاهده خبر)
شنبه, 18 دی 1395
قابل توجه اعضاءمحترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران نظربه اینکه باستنادمصوبه مجمع عمومی عادی مورخ95/3/17شرکت  سودنقدی عملکردمنتهی به 1394/12/29به مبلغ 10,000ریال برای هرسهم درنظر گرفته شده است  لذاازآندسته ازاعضاءمحترمی که تااین تاریخ سودخودراتبدیل به سهام...
بیمه خودرودربیمه ایران باتخفیف برای اعضاءوکارکنان تحت پوشش شرکت(مشاهده خبر)
یکشنبه, 14 آذر 1395
بیمه بدنه خودرودربیمه ایران با30%تخفیف برای اعضاءوکارکنان تحت پوشش  شرکت علاوه برکلیه تخفیفهای قانونی و بیمه شخص ثالث دربیمه ایران با2% تخفیف برای اعضاءوکارکنان تحت پوشش  شرکت علاوه برکلیه تخفیفهای قانونی  
تجاری سازی یافته های تحقیقاتی(مشاهده خبر)
یکشنبه, 20 تیر 1395
قابل توجه کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران وکلیه اعضاء محترم هیات علمی ودانشجویان عزیزدانشگاه تهران شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران آمادگی خودرابمنظورتجاری سازی یافته های تحقیقاتی شمااساتیدفرهیخته ودانشجویان...
IMAGE قابل توجه اعضاء محترمی که درپروژه اراضی شهرستان املش مشارکت نموده اند(مشاهده خبر)
چهارشنبه, 04 آذر 1394
باستحضار اعضاء محترمی که درپروژه اراضی شهرستان املش مشارکت نموده اندمی رسانداسنادمالکیت اراضی دوهکتاری یادشده درتاریخ1394/09/01بنام شرکت منتقل گردید.
IMAGE جلسه هیئت مدیره (مشاهده خبر)
سه شنبه, 26 خرداد 1394
به استنادصورتجلسه مورخ1394/03/26هیئت مدیره تصمیمات  ذیل اتخاذگردید:  آقای دکتراحمدخیری به سمت رئیس هیات مدیره  آقای دکتر قبادآذری تاکامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکترمحمدعلی رادبه سمت منشی وآقای محمدحسن پروندبه سمت عضوهیئت مدیره . آقای مهندس محمدسخاوت به سمت عضوهیات...