ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

.

خطا
  • There was a problem loading image zXPtLrnxgCAAAAABJRU5ErkJgggA=.
لیست قیمت محصولات پارس خزر(ادامه مطلب)
یکشنبه, 13 خرداد 1397
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران دارای نمایندگی محصولات خانگی پارس خزرآمادگی خودراجهت تامین مایحتاج اعضاءهیات علمی وکارکنان دانشگاه تهران ازمحصولات خانگی پارس خزرباقیمتهای مناسب وبشرح لیست ذیل اعلام می نماید. متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاعات...
آگهی مجمع عمومی نوبت دوم شرکت(ادامه خبر)
شنبه, 12 خرداد 1397
بدینوسیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران دعوت می شوددرمجمع عمومی عادی نوبت دوم که ساعت14/30روزسه شنبه 1397/03/29درتالارکمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران واقع درپردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزارمی گرددحضوربهمرسانند. درصورتی که حضورعضوی درمجمع...
دعوت ازآندسته ازاعضاءمحترم شرکت که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره یابازرسی شرکت رادارند(ادامه خبر)
سه شنبه, 21 فروردين 1397
قابل توجه اعضاءمحترم بازنشسته وغیر شاغل دولتی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران                         نظربه اینکه درمجمع عمومی عادی خردادماه سال جاری انتخابات اعضاءهیات مدیره وبازرسان شرکت بلحاظ پایان دوره هیات مدیره وبازرسان فعلی انجام...
تجاری سازی یافته های تحقیقاتی(مشاهده خبر)
یکشنبه, 20 تیر 1395
قابل توجه کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران وکلیه اعضاء محترم هیات علمی ودانشجویان عزیزدانشگاه تهران شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران آمادگی خودرابمنظورتجاری سازی یافته های تحقیقاتی شمااساتیدفرهیخته ودانشجویان...
IMAGE قابل توجه اعضاء محترمی که درپروژه اراضی شهرستان املش مشارکت نموده اند(مشاهده خبر)
چهارشنبه, 04 آذر 1394
باستحضار اعضاء محترمی که درپروژه اراضی شهرستان املش مشارکت نموده اندمی رسانداسنادمالکیت اراضی دوهکتاری یادشده درتاریخ1394/09/01بنام شرکت منتقل گردید.
IMAGE پذیرش عضوازاعضاء محترم هیات علمی دانشگاه تهران(مشاهده خبر)
چهارشنبه, 04 آذر 1394
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران (چندمنظوره سابق) بادارابودن 600عضوهیات علمی دانشگاه تهران    ازمابقی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه تهران بمنظورعضویت دراین شرکت دعوت  مینماید. اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه تهران که تاکنون نسبت به عضویت دراین شرکت اقدام...
IMAGE اخذنمایندگی محصولات پارس خزر (مشاهده خبر)
چهارشنبه, 01 مهر 1394
  شرکت تعاونی  تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران(چندمنظوره سابق)بااخذنمایندگی محصولات شرکت پارس خزروسایاآمادگی خودرابمنظورواگذاری کلیه محصولات شرکت پارس خزروسایاباتخفیف وتسهیلات ویژه به اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه تهران اعلام مینماید. متقاضیان محترم...
IMAGE جلسه هیئت مدیره (مشاهده خبر)
سه شنبه, 26 خرداد 1394
به استنادصورتجلسه مورخ1394/03/26هیئت مدیره تصمیمات  ذیل اتخاذگردید:  آقای دکتراحمدخیری به سمت رئیس هیات مدیره  آقای دکتر قبادآذری تاکامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکترمحمدعلی رادبه سمت منشی وآقای محمدحسن پروندبه سمت عضوهیئت مدیره . آقای مهندس محمدسخاوت به سمت عضوهیات...