آدرس : شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیات علمی دانشگاۀ تهران،میدان انقلاب، کارگر شمالی، کوچه حق گو،شماره 3 تهران – ایران
تلفن : 66905433-4
ایمیل : info@pdccut.ir