معرفی شرکت تعاونی چند منظوره عام هیأت علمی دانشگاه تهران
( تغییر نام به شرکت تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاۀ تهران بر اساس نامگذاری جدید وزارت تعاون ،کار و رفاۀ اجتماعی)
دارای کد اقتصادی شمارۀ 411133373497
تاسیس 1374 هجری شمسی برابر با1997 میلادی
شرکت تعاونی چند منظوره عام هیأت علمی دانشگاه تهران در تاریخ 1374/6/29 با تعداد 74 نفر عضو از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تحت شماره 116211 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تأسیس گردید. تعداد اعضاء در حال حاضر : 590 نفر
سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ :1396/12/29
بیست ودومیلیارد وچهارصدوهشتادوشش میلیون وهفتصدهزار ریال22,486,700,000ریال میباشد.
اهداف شرکت :
1- ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاون عمومي .
2- تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي .
3- فعاليت در زمينه هاي پژوهشي ، خدمات مهندسي ، آموزشي ، توليدي، اقتصادي ، خدماتي ، بازرگانی و اجرای پروژه های ساختمانی آموزشی، پژوهشی ومسکونی.
4-انجام فعلیت های صادراتی و وارداتی مواد غذایی با منشا حیوانی و نباتی، داروها و لوازم مورد نیاز گروه پزشکی و دامپزشکی و سایر اقلام مورد نیاز .
5-انعقاد قراردادهای خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاهها و دستگاههای مختلف در زمینه های گوناگون از جمله امور اداری، تاسیسات، تکنیسین، کارشناس وسایر نیروهای انسانی همچنین نگهداری فضای سبز .