طرح پژوهشی – آزمایش فارمی دارو و مواد افزودنی

بررسی اثرات کاربرد « مکمل برتر غذائی آبزیان » در تغذیه بچه ماهیان خاویاری به منظور افزایش تولید و ایمنی مقاومت در برابر تنش های محیطی و پیشگیری از بیماریها

جهت دانلود کامل مطلب از این لینک استفاده کنید ( دانلود طرح پژوهشی )